کتاب برنامه نویسی امن با سی و سی پلاس پلاس

کتاب برنامه نویسی امن با سی و سی پلاس پلاس

برنامه نویسی امن با سی و سی پلاس پلاس را چگونه یاد بگیریم ؟

کلمه عبور ربوده شده  (Password sniffing) – جاسوسی (spoofing) – سرریز کردن بافر (buffer overflows) – خود داری از خدمات (denial of service):  این تنها چند مورد از سیستم های رایانه ای و شبکه های امروز است. در ریشه این اپیدمی کدهای ضعیف نوشته شده ، ضعیف تست شده و نا امن که همه را در معرض خطر قرار می دهد. واضح است که توسعه دهندگان امروز نیازمند کمک به فهمیدن چگونگی نوشتن کد هستند که مهاجمان قادر به بهره برداری از آن نشوند. اما نوشتن چنین کد شگفت آور دشوار است.

در کتاب برنامه نویسی امن با سی و سی پلاس پلاس به روش نوشتن کدهای امن و توسعه برنامه ها و ایمن سازی آنها پرداخته شده است که نیاز است ر برنامه نویسی آن را دانلود و استفاده نمایید

 

نویسندگان :Siddhartha Rao

لینک دانلود : دانلود

برای دیدن آموزش های بیشتر در تلگرام ما را دتبال کنید

سورس کد اعداد کامل بین 1 تا 1000 به زبان C/CPP

سورس کد اعداد کامل بین  1 تا 1000 به زبان C/CPP

شرح برنامه :


این برنامه کلیه اعداد کامل از 1 تا 1000 را نمایش می دهد. توضیح آنکه عدد کامل عددی است که برابر با مجموع مقسوم علیه هایش باشد. در برنامه با دو حلقه متداخل و سه متغیر اعداد اول محاسبه و نمایش داده می شود حلقه بیزونی با متغیر i از 1 تا 1000 شمارش و با هر شمارش ابتدا متغیر s را مقدار دهی 0 می کند سپس حلقه دوم از 2 تا نصف i شمارش می کند و مجموع مقسوم علیه ها را در متغیر s بدست می آورد سپس مقدار s با i مقایسه می شود و در صورت مساوی بودن عدد کامل مشخص و در خروجی نمایش داده می شود


متغیرها :

i و a : به ترتیب شمارنده حلقه بیرونی و داخلی

s :  مجموع مقسوم علیه ها


سورس کد C :


سورس کد ++C :

برای دیدن آموزش های بیشتر در تلگرام ما را دتبال کنید

 

کانال تلگرام